T.I.B BEVEILIGING BV

Alles omtrent brandveiligheid, inbraak en toegangscontrole

Recent Works

Neem gerust contact met ons op

Nabucco 7
5629 NS, Eindhoven
Tel  mobiel          06-53946722
Email                   info@tibbeveiliging.nl
Website               www.tibbeveiliging.nl

BRANDBEVEILIGING 2019-09-25T11:34:07+00:00
Dit kunt u van ons verwachten

Al meer dan 10 jaar ervaring en kennis als het om brandveiligheid gaat

Brandveiligheid van uw gebouw en mensen is een behoorlijke investering, U wilt dat dit goed uitgevoerd wordt zodat u aan alle regelgeving voldoet. T.I.B Beveiliging BV begeleidt dit proces van begin tot eind en ontzorgt u van alle taken aangaande de brandveiligheid.
Dit kunt u van ons verwachten

ADVIES en OPLOSSINGEN

Als eigenaar/eindgebruiker is het van belang om te weten of u aan alle voorschriften voldoet. Onze brandveiligheidscheck laat u direct zien welke verplichtingen uit het bouwbesluit 2012 voor u gelden.  Zie  hier voor meer info en de mogelijkheden die T.I.B Beveiliging BV u te bieden heeft.

PvE-PROJECTIE-SYSTEEM

Het Programma van Eisen is het basisdocument voor iedere brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Naast een PvE is het belangrijk dat er een goede ontwerptekening is die voldoet aan alle geldende normen, maar die ook rekening houdt met de wensen van de eigenaar of eindgebruiker.

.

INSTALLATIE-INBEDRIJFSTELLING

De kosten voor het leveren en installeren van een brandmeld- of ontruimingsinstallatie kunnen flink oplopen. Het is daarom belangrijk dat u dit laat doen door een ervaren en gekwalificeerd bedrijf, zodat u kunt voorkomen dat de installatie wordt afgekeurd, met alle financiële en operationele gevolgen van dien.

ONDERHOUD-BEHEER

Een brandmeld- of ontruimingsinstallatie moet worden onderhouden volgens de wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit 2012, en conform de richtlijnen in NEN 5654-1 en NEN 2564-2. TIB Beveiliging BV kan dit onderhoud voor u uitvoeren en u tevens van advies voorzien. Daarnaast bieden we cursussen en opleidingen op het gebied van brandveiligheid.

Wetten en Normen

 • Bouwbesluit 2012.                                                                                                                                 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu

 • NEN 2535:2009 +C1 2010.
  Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie
 • NEN 2575:2012.
  Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

 • NEN 2654-1:2015.
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties

 • NEN 2654-2:2004.
  Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 2555:2008.
  Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties

T.I.B Beveiliging BV

Brandmeldinstallaties

Noodverlichting

Ontrtuimingsinstallaties

PENTA 5000 Serie

Inbedrijfstellen en onderhouden

Al jaren ervaring met de Penta systemen als het om inbedrijfstellingen

gaat of het onderhoud van Penta systemen

Notifier

NF 3000

Pearl

NF 50

Conventioneel Systemen

Aanleg en onderhoud van alle merken

Voor een klein bedrijf kan het financieel voordeliger zijn om te kiezen voor

een conventioneel systeem

Aspiratiesystemen

Serverruimtes

Liftschachten

Cleanrooms

van andere leveranciers leveren

Naast de Stratos kunnen wij ook systemen

Noodverlichting

Aanleg-Installeren-Onderhoud

Projectie conform NEN-EN 1838

Maken gebruik van de nieuwste LED technologie

T.I.B Beveiliging BV

Voorkomt het ergste

234.000 brandmeldingen in 2015.

100.168 woningbranden per jaar (2015)

Veiligheid

Ligt in uw handen

Graag helpen wij mee waar het nodig is

Beheerder Brandmeld/Ontruimingsinsrtallatie

NIBHV Erkend

Cursus inclusief

Lesmateriaal

Lunch

Examen

Diploma

Praktijkgerichte Opleiding